Gezinshuis voor kinderen

“Bethenoe” Is een kleinschalige particuliere woonvorm voor kinderen. Wij bieden kinderen, die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, een leuk, stimulerend veilig thuis.