Doel

Uitgangspunt is de kwaliteit van leven gebaseerd op de theorie van  Prof. Dr. B. Shalock. Shalock (1999) onderscheid 8 domeinen voor de kwaliteit van leven:

1. Fysieke gezondheid – je lichamelijk goed voelen
2. Persoonlijke ontwikkeling - je kunnen ontwikkelen en ontplooien
3. Zelfbeschikking - zelf keuzes kunnen maken
4. Interpersoonlijke relaties - contacten met familie, vrienden en anderen
5. Emotioneel welzijn – je veilig, geborgen, gehoord en geliefd voelen
6. Deelname aan de samenleving - maatschappelijk meedoen door werk, activiteiten en vrijetijdsbesteding
7. Materieel welzijn - prettig wonen en beschikken over je eigen spullen
8. Rechten en plichten - volwaardig meedoen door je rechten uit te oefenen en je plichten na te leven.

Shalock stelt dat de kwaliteit van leven voor ieder mens, ongeacht zijn of haar mogelijkheden of beperkingen, van essentieel belang is. Voor de kwaliteit van leven is het  belangrijk dat de behoeften op de acht domeinen vervuld zijn. De domeinen zijn voor ieder mens gelijk, maar de manier waarop dit wordt ingevuld kan per persoon verschillen.