Hoe?

In ons gezin wonen naast onze eigen kinderen, maximaal 3 pleegkinderen. Door de kleinschaligheid van Bethenoe kunnen wij met elkaar een zo'n gewoon mogelijk gezinsleven leiden en is er voldoende tijd en aandacht voor alle kinderen. We hebben de rust om een kind op schoot te nemen, voor te lezen, samen naar een televisieprogramma te kijken, te kletsen, te koken, etc. Deze individuele aandacht vinden we belangrijk. We hebben de mogelijkheid om met kinderen individuele dingen te ondernemen zoals sportclubs, zwemles en uitstapjes te maken die voor dat kind van belang zijn.

We vinden het belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau en op de manier, zoals die bij hun past, deel kunnen nemen aan de wereld om hen heen. Integratie is voor ons mee mogen doen op je eigen manier, leren van je eigen ervaringen, er op uit gaan, nieuwe dingen beleven en voelen dat de wereld ook van jou is. Vakanties zijn een ultieme manier om ervaringen op te doen. Wij gaan vaak meerdere keren per jaar op vakantie met de kinderen. Kinderen genieten van het mooie weer, de andere omgeving en maken plezier  met elkaar.  Juist tijdens vakanties maken kinderen vaak een nieuwe stap in hun ontwikkeling.  Sommige kinderen hebben behoefte aan specifieke zorg. Wij maken gebruik van de reguliere gezondheidszorg. Wij hebben een nauwe samenwerking met de gezondheidszorg in de regio, zoals huisartspraktijk Loerik in Houten, de kinderpoli van het Anthoniusziekenhuis in Houten en kinderfysiotherapiepraktijk Asselbergs in Houten. Wij bieden zelf spelbegeleiding/stimulering en speltraining aan voor kinderen met achterstand in de spelontwikkeling. Kinderen met emotioneel problematiek kunnen binnen de Praktijk Kindertherapie Houten speltherapie krijgen.