Kwaliteit

We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de zorg inzichtelijk en toetsbaar is. We werken met een zorgplan. Een keer per jaar houden we een zorgplanbespreking, waarbij samen met ouders/ gezinsvoogd/ voogd wordt vastgesteld aan welke doelen we gaan werken en op welke manier. Dit wordt vastgelegd in het zorgplan.Een keer per drie maanden ontvangen ouders/ vertegenwoordigers een evaluatie van de doelen.

Als er behoefte is aan meer overleg over het zorgplan dan is dat mogelijk. We werken nauw samen met scholen en dagbesteding.