Relatie met ouders

Wij willen graag de zorg voor een kind delen met zijn/haar ouders. Regelmatig overleg met ouders over de begeleiding en verzorging van hun kind, wensen en behoeften en idee├źn voor de toekomst vinden we belangrijk. Zo kunnen we samen het kind helpen om zich optimaal te ontwikkelen.

Ouders zijn voor kinderen uniek en onvervangbaar. Zij hebben in het leven van hun kind een centrale plaats. We hechten er veel waarde aan dat ouders die centrale plaats blijven houden ook als hun kind niet meer thuis woont. Als hulpverleners zijn wij aanvullend. We kunnen een deel van de zorg overnemen en voor korte of langere tijd intensief met het kind meelopen. We vinden het belangrijk om een kind warmte en liefde te geven, de mogelijkheid te bieden om zich aan ons te hechten en een relatie aan te gaan, die blijft bestaan ook als een kind niet meer bij ons woont. We kunnen en willen echter nooit de plaats innemen van de ouders.