Kinderen met een verstandelijke beperking

In ons gezinshuis wonen ook kinderen met een verstandelijke beperking. Zij hebben vanwege hun beperking nog meer behoefte aan deze overzichtelijkheid en voorspelbaarheid om zich te kunnen hechten aan mensen. We hebben ruime ervaring met kinderen die naast een verstandelijke beperking, bijkomende beperkingen hebben zoals een autismespectrumstoornis of problemen op het gebied van gehechtheid.

Veel kinderen met een verstandelijke beperking hebben problemen op het gebied van communicatie. Om gelukkig te zijn, je begrepen te voelen en je te kunnen ontwikkelen is het van belang dat je elkaar kunt verstaan. Ondersteunende communicatie, in de vorm, picto’s, foto’s, voorwerpen en gebaren, die aansluiten bij het communicatieniveau van het kind zijn daarbij heel belangrijk, maar niet het enige.  Ook in de activiteiten sluiten wij aan bij het communicatieniveau van het kind. Een kind leert niet van een plaatje, picto of televisie dat de zee koud en nat is, appels aan een boom groeien en een koe groot is en heel hard loeit. Dat leert een kind door echte ervaringen. Deelnemen aan en ervaringen opdoen in de wereld om je heen vinden we van wezenlijk belang.