Visie

Kinderen kunnen het allerbeste opgroeien in een gezin. In een gezin wordt samen gelachen, gehuild, plezier gemaakt, gefeest, gegeten, geruzied, vakantie gevierd, er worden relaties gevormd voor het leven. Binnen de veilige overzichtelijke situatie van een gezin kunnen kinderen zich hechten aan hun ouders en hun broertjes en zusjes. Ze groeien samen op en voelen zich met elkaar verbonden. Soms kunnen kinderen niet bij hun eigen ouders wonen. Ook voor deze kinderen is een gezin de beste plek om op te groeien. Om zich te kunnen hechten aan mensen is het van belang dat een kind opgroeit in een kleinschalige, overzichtelijke en veilige omgeving met vaste verzorgers, die een blijvende relatie met het kind willen aangaan. Veilige gehechtheid is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen ontlenen aan een veilige gehechtheidrelatie een gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen, ze voelen zich geliefd en gewaardeerd en durven de wereld te ontdekken vanuit die veilige basis.

Gezinshuis Bethenoe is een kleine woonvorm. Samen met onze biologische kinderen en de pleegkinderen proberen wij zoveel mogelijk een “gewoon” gezin te vormen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich geliefd en bijzonder voelen. Een onvervangbaar, waardevol mens met allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen, keuzen te maken, zijn leven richting te geven en deel uit te maken van onze prachtige wereld op zijn eigen unieke manier.

Gezinshuis Bethenoe is een particuliere woonvorm voor drie kinderen. Kinderen kunnen bij ons wonen tot ze (ruim) volwassen zijn en behoefte hebben aan een andere vorm van wonen. De leeftijd waarop kinderen uitstromen is afhankelijk van de behoeften van het kind. Als dat gewenst is kunnen kinderen ook als zij volwassen zijn bij ons blijven wonen.